Donne, la Resistenza “taciuta”

 

– Partigiane: 35.000

– Patriote: 20.000

– Gruppi di difesa: 70.000 iscritte

– Arrestate, torturate: 4.653

– Deportate: 2.750

– Commissarie di guerra: 512

– Medaglie d’oro: 16

– Medaglie d’argento: 17

– Fucilate o cadute in combattimento: 2.900 Continua a leggere